ŚCIEŻKA POWROTU

Start Aktualności Rok szkolny 2012-13 Ewaluacja

ZALOGUJ SIĘSONDA

Nowa strona
 

KTO NAS ODWIEDZA

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

AKTUALNOŚCI


Ewaluacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez p. I. Berdys   
środa, 10 kwietnia 2013 05:18

W dniach 07-03- 20.03.2013r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadzał w naszej szkole badanie polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji:

 • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

 • o procesach zachodzących w szkole,

 • o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, także współpracy z rodzicami,

 • o zarządzaniu szkołą.

Celem ewaluacji było przede wszystkim ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Aby zrozumieć, jak zostaliśmy ocenieni, przypominamy, że wymienione powyżej wymagania szkoła może spełnić na pięciu poziomach:

Poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom D- oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom C- oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom B- oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom A- oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Na poziomie średnim C zostały spełnione wymagania dotyczące:

 • Koncepcji pracy szkoły. Co to oznacza?

Koncepcja jest znana, analizowana i modyfikowana a także akceptowana

 • Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Oznacza to m.in., że stosowane metody nauczania sprzyjają uczeniu się, ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce, osiągnięcia uczniów są monitorowane, nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

Na poziomie B (poziom wysoki!) zostały spełnione następujące wymagania:

 • Oferta edukacyjna jest spójna i zgodna z podstawą programową, uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, jest także modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów

 • Procesy edukacyjne są wynikiem współdziałania nauczycieli i wspólnie podejmowanych decyzji

 • Uczniowie technikum i liceum uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Są one spójne i akceptowane przez całą społeczność szkolną

 • Szkoła podejmuje różnorodne działania, które zwiększają szanse edukacyjne młodzieży. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości

 • Szkoła śledzi losy absolwentów, współpracuje z nimi w różnych formach. Nasi absolwenci przygotowani są do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy w miarę swoich możliwości

 • Szkoła promuje wartość edukacji

 • Rodzice są partnerami szkoły, uczestniczą w jej życiu, biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły, są informowaniu o rozwoju dzieci, o odnoszonych sukcesach i zdiagnozowanych trudnościach.

A teraz uwaga! Na poziomie A (czyli bardzo wysokim!) oceniona została współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Z przeprowadzonego badania wynika, że szkoła podejmuje inicjatywy i realizuje współpracę ze środowiskiem lokalnym. Działania te korzystnie wpływają na rozwój edukacyjny uczniów.

Miejmy nadzieję, że nasza wspólna praca z roku na rok będzie oceniana coraz wyżej.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)